Promyki – dzienniki przyrodnicze

Celem projektu jest przybliżenie dzieciom formuły dziennika przyrodniczego jako działania łączącego zabawę i naukę na łonie natury.

Dziennik przyrodniczy to regularna (codzienna) aktywność łącząca w sobie naukę obserwacji, robienia notatek (rysowania, liczenia, opisu) i wyciągania wniosków. Dziennik przyrodniczy to ćwiczenie uważności, skupienia, spostrzegawczości, logicznego myślenia i analizy. To praktyczna nauka przyrody i sztuki.


Organizujemy:

Jednorazowe warsztaty pokazowe:

  • Prezentacja idei i metody prowadzenia dziennika przyrodniczego.
  • Warsztat młodego naukowca.
  • Ćwiczenia wprowadzające.

Warsztaty cykliczne:

  • Warsztaty pokazowe.
  • Regularne spotkania z dziennikiem przyrodniczym.
  • Możliwość zorganizowania wystawy poplenerowej lub przygotowania folderu prezentującego dokonania uczestników zajęć.


Zajęcia trwają od 1,5 do 2 godzin (w zależności od wieku uczestników).
Zapewniamy materiały edukacyjne i warsztatowe.

Prowadzimy warsztaty:

  • gościnne (w plenerze lub pracowni)
  • stacjonarne, w Smólniku – siedzibie Fundacji Leśni Agronauci
    • możliwe zorganizowanie poczęstunku i ogniska

Koszt warsztatów ustalany jest każdorazowo, indywidualnie.


Zapraszamy do kontaktu

tel.: 533-950-442

e-mail: fundacja@lesniagronauci.pl